Ergotherapie De Lier

Together in Motion (T.i.M.) Ergotherapie is er voor iedereen die belemmerd wordt in het uitvoeren van zijn dagelijkse activiteiten. Samen met de ergotherapeut wordt gekeken naar de activiteiten waarin je problemen tegenkomt en richt zich op de gebieden zelfverzorging, huishouden, werk en vrije tijd.

Intakegesprek
Stel een vraag
06 19070286

Ergotherapie

Een ergotherapeut is iemand die praktische oplossingen bedenkt voor mensen die zelf niet goed in staat zijn om dagelijkse handelingen uit te voeren. Bijvoorbeeld bij het wassen, aan- of uitkleden, naar school of werk gaan, boodschappen doen of eten koken. Ook bij huishoudelijke taken of het uitoefenen van een hobby kunnen mensen hinder ondervinden.

Naast de praktische oplossingen geven we je weer grip op je eigen leven. We kunnen je inzicht geven en leren omgaan met jouw eigen belastbaarheid.

TiM Ergotherapie maakt alledaagse handelingen mogelijk. Het accent ligt niet op de medische diagnose, maar op het totale functioneren en hoe je daarin met je klachten omgaat. We kijken naar jou wensen, behoeften en mogelijkheden. De focus ligt op datgene waar je wel invloed op hebt.

De voornaamste taken van een ergotherapeut zijn:

  • De zelfstandigheid meer naar voren laten komen;
  • Onderzoeken tegen welke belemmeringen iemand aanloopt;
  • Praktische oplossingen bedenken;
  • Mensen laten oefenen om handelingen zo goed mogelijk zelf uit te voeren (eventueel met behulp van een hulpmiddel);
  • Creëren van balans & energiemanagement;
  • Grip op het leven weer terug te krijgen;
  • Inschakelen van andere (para)medici als dat voor de behandeling nuttig is.

Wij staan voor

Behandeling op maat

Samenwerking

Verbetering kwaliteit van leven

Korte wachttijden

Over de therapeuten

Mijn naam is Melissa Groenewegen. In 2014 heb ik de opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool Rotterdam afgerond. Na mijn studie heb ik werkervaring opgedaan als ergotherapeut in een verpleeghuis. Daarna ben ik 6 jaar werkzaam geweest in een revalidatie centrum waar we Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) en Werk en Re-integratie trajecten verzorgden voor mensen met chronische pijn. Daarnaast werd ook eerstelijns ergotherapie uitgevoerd waarbij we een brede variatie aan hulpvragen kregen.

Ik heb mij gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met chronische pijn en vermoeidheid, prikkelverwerkingproblematiek, hulpvragen betreft arbeid en belasting-belastbaarheid. Het mooie van ergotherapie vind ik dat ik de cliënt in zijn eigen omgeving kan zien handelen, wat naar mijn idee een essentieel stuk is om samen met de cliënt iets te bereiken. Ik ga met een glimlach naar huis als ik er voor heb gezorgd dat ik die dag iets heb kunnen betekenen voor mijn cliënten. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Melissa-tim-ergotherapie

Mijn naam is Renée Balsters. Mijn opleiding tot ergotherapeut heb ik in 2015 afgerond, sindsdien sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Werkervaring heb ik na mijn studie opgedaan in de ouderenzorg en eerstelijnszorg. Ik kwam veel bij cliënten thuis om samen te onderzoeken hoe zij zo lang mogelijk thuis konden blijven wonen. Een ander focuspunt voor mij was om er achter te komen wat mijn cliënt het liefst weer zou willen kunnen.
De grote vraag was dan: Hoe kan mijn cliënt die activiteit zo lang mogelijk uitvoeren, zodat hij/zij hier zelf tevreden mee is? Samen zochten we dan naar een passende praktische oplossing.

Mijn huidige werkzaamheden in De Lier zijn nog steeds gericht op die vraag: Welke activiteit wil mijn cliënt het liefst blijven uitvoeren? Ook nu ga ik graag samen op zoek naar een praktische oplossing. Oplossingsrichtingen kunnen zijn: het aanpassen van activiteiten, inzicht krijgen in de energieverdeling of het zo goed mogelijk leren omgaan met klachten.

De fases van Ergotherapie

Voor iedereen die belemmerd wordt bij dagelijkse activiteiten

Bij TiM Ergotherapie werken wij met je samen.
We kijken naar jouw wensen, behoeften en mogelijkheden.
De focus ligt op datgene waar je wel invloed op hebt.

Lees meer over TiM Ergotherapie

Telefonisch contact?

Maandag – vrijdag | 09.00 – 17.00

06 19070286

Intakegesprek

Meld je aan voor
een intake

Vragen?

Stuur je vraag naar
info@timergotherapie.nl