TiM Ergotherapie

Together in Motion (T.i.M.) Ergotherapie is er voor iedereen die belemmerd wordt in het uitvoeren van zijn dagelijkse activiteiten. Samen met de ergotherapeut wordt gekeken naar de activiteiten waarin je problemen tegenkomt en richt zich op de gebieden zelfverzorging, huishouden, werk en vrije tijd.

Intakegesprek
Stel een vraag
06 19070286

Specialisaties van TiM Ergotherapie

Chronische pijn & Vermoeidheid

Pijn en vermoeidheidsklachten hebben invloed op je dagelijkse activiteiten en kwaliteit van leven. Met ergotherapie kijken we naar jouw situatie, wensen, behoeftes en mogelijkheden. Door samen met jou te onderzoeken waar jij blij van wordt, kunnen we oplossingen bedenken voor praktische problemen, of door je werkzaamheden anders over de dag te verdelen zodat er een goede balans in activiteiten komt. We geven je inzicht in je belastbaarheid. Met dit inzicht leer je hoe je zelf rekening kunt houden met jouw belastbaarheid. Hierdoor krijg je weer grip op je leven. Niet jouw chronische pijn en/of vermoeidheid bepalen hoe je dag eruit ziet, maar jij bepaalt het zelf!

TiM-ergotherapie-balans
gewoontes-ergotherapie

Prikkelverwerkingsproblematiek

Sensorische Integratieproblemen ofwel prikkelverwerkingsproblemen bij volwassenen, zijn vervelende en vaak onbegrepen klachten. Deze kunnen zeer belemmerend zijn wanneer je het dagelijks leven weer volledig wilt oppakken. Geluiden komen harder binnen dan voorheen, licht is al snel te fel en u kunt snel duizelig en misselijk worden. Concentreren is veel lastiger dan voorheen.

Tijdens de ergotherapie behandeling leer je hoe je invloed uit kunt oefenen op de omgevingsprikkels die binnenkomen en hoe je de belastende prikkels kunt dempen. Tevens worden er gewenningsoefeningen gedaan en uitgebreid aandacht besteed aan een adequate dag en weekindeling. De verstoring in het proces van de zintuiglijke informatieverwerking wordt langzaamaan minder, waardoor je weer meer grip op het dagelijks leven krijgt.

De Sensorische Integratiebehandeling is een methode die verlichting kan brengen voor mensen met klachten zoals:

 • Duizeligheid
 • Misselijkheid
 • Concentratieproblemen
 • Overgevoeligheden voor licht, geluid en andere zintuiglijke prikkels die kunnen ontstaan nadat zij een whiplash of ander hersenletsel hebben opgelopen.

Er wordt gewerkt met het ASITT-protocol, ofwel de Adult Sensory Integration Timmerman Treatment.

Arbeid

Ergotherapeuten zijn als geen andere beroepsgroep in staat om vanuit (para)medisch perspectief het handelen op te bouwen. Hierbij hebben we zowel oog voor de persoon, als de taken en de omgeving in breedste zin van het woord.

Ergotherapeutische behandelmethode ‘Weer aan het Werk’ kan worden toegepast bij hulpvragen over arbeid.

Uitgangspunten waar behandelmethode ‘Weer aan het Werk’ op gebaseerd is zijn:

 • Werken bevordert herstel
 • Zelfmanagement
 • Balans belasting/belastbaarheid
 • Balans werk/privé
 • Supercompensatie

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? We helpen je graag!

tim-ergo-arbeid
reattach

ACT & ReAttach

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Nederlands: Acceptatie en Toewijdingstherapie). Deze vorm van therapie helpt je afstand te nemen van je gedachten en er flexibeler mee om te gaan. Vaak willen we namelijk van onze gedachten af en proberen ze dan te controleren. Met ACT leer je er op een andere manier mee om te gaan, namelijk op een meer vriendelijke manier. ACT haalt je uit die gedachtenspiraal en brengt je weer terug in het hier en nu.

ACT is een bewezen effectieve vorm van gedragstherapie. ACT helpt je om de gedachten en emoties die je hebt te accepteren en te omarmen in plaats van het gevecht met ze aan te gaan. ACT helpt jou om mentaal flexibeler te worden en steeds meer aandacht te besteden aan wat jij belangrijk vindt in je leven. De therapie gaat voor een groot deel over het accepteren van je gevoel en emoties en het leren afstand nemen van je gedachten. Het overige stuk, het ‘Commitment’ gedeelte, gaat over dat jij nagaat wat je belangrijk vindt en vanuit daar leert te handelen. Dit doe je door het niet alleen te denken, maar juist door te doen.

Tijdens de ACT therapie krijg je praktische oefeningen om hiermee te oefenen en je dit helemaal eigen te maken. Juist door te doen stap je uit die negatieve spiraal en gaat de kwaliteit van je leven er met grote stappen op vooruit. Je houdt namelijk de energie over die je voorheen kwijt was aan het strijden tegen je negatieve gedachten. Die kun je nu besteden aan wat je écht belangrijk vindt.

ReAttach is een niet-belastende, kortdurende interventie. ReAttach is gericht op het opheffen van blokkades die groei en herstel in de weg staan en tegelijkertijd op het activeren van ontwikkeling en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Het doel is om mensen te helpen te komen tot het nemen van eigen regie, waarbij ze in staat zijn tot zelfregulatie. De prikkelverwerking verbetert, spanningen nemen af en de veerkracht neemt toe.

De effecten van ReAttach zijn:

 • Verbetering van spanning – en emotieregulatie
 • Vermindering van vermoeidheidsklachten
 • Het krijgen van zelfcontrole op het gebied van chronische pijn
 • Verbetering van motorische vaardigheden / motorische aansturing
 • Vermindering van (beweeg) angst
 • Verbetering van spontane spraak
 • Het nemen van eigen verantwoordelijkheid / komen tot een actieve coping
 • Verbetering in sociale interacties

Voor iedereen die belemmerd wordt bij dagelijkse activiteiten

Bij TiM Ergotherapie werken wij met je samen.
We kijken naar jouw wensen, behoeften en mogelijkheden.
De focus ligt op datgene waar je wel invloed op hebt.

Lees meer over TiM Ergotherapie

Telefonisch contact?

Maandag – vrijdag | 09.00 – 17.00

06 19070286

Intakegesprek

Meld je aan voor
een intake

Vragen?

Stuur je vraag naar
info@timergotherapie.nl